Program MDM

„Mieszkanie dla młodych” to rządowy program wsparcia w nabyciu nowego mieszkania, które będzie zaspokajało własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 

Jak działa MDM

Program Mieszkanie dla Młodych działa na zasadzie subwencji ze strony Banku BGK na rzecz osób zamierzających kupić własną nieruchomości w postaci sfinansowaniu wkładu własnego wymaganego przez bank. Wysokość dofinansowanego wkładu własnego zależy od wielkości kupowanej nieruchomości oraz ilości dzieci wychowywanych przez nabywców.

Dofinansowanie jest ściśle związane z procedurą ubiegania się o kredyt na nabycie mieszkania, które będzie zaspokajało własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 

Kto może być beneficjentem MDM

Program MDM jest skierowanych do osób w wieku do 35 lat (liczy się wiek młodszego z partnerów) nie posiadających nieruchomość na własność z wyłączeniem nabywców wychowujących co najmniej troje dzieci.

Nabywców posiadających troję lub więcej dzieci limit wiekowy oraz wymóg nie posiadana własnej nieruchomości nie dotyczy.

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone do nabywanego mieszkania, jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:

  • 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
  • 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego – w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje co najmniej troje dzieci.

 

Jakie warunki musi spełnić umowa kredytowa

Warunkiem otrzymania finansowego wsparcia jest zaciągnięcie kredytu o parametrach określonych w ustawie:

  • w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości,
  • w złotówkach,
  • na okres co najmniej 15 lat,
  • na nabycie nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Komu przysługuje dodatkowe finansowe wsparcie

Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, może zostać przyznane małżonkom lub osobie samotnie wychowującej dziecko, które korzystają z programu MDM, którym w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności nabytego mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie, bądź kolejne dziecko. Spłata części kredytu może zostać przyznana nabywcy raz. Kwota dodatkowego finansowego wsparcia przeznaczona na spłatę części kredytu wyniesie 5% kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla obliczenia kwoty dofinansowania wkładu własnego, nie więcej jednak, niż kwota pozostającego do spłaty zadłużenia kredytowego.

 

Co to oznacza dla kupującego ?

Przykład:

Kupujący, wychowujący jedno dziecko zamierzający kupić dom jednorodzinny za cenę 350 000 zł otrzyma dofinansowanie w kwocie 34 389 zł w związku z czym zmniejszy się konieczność zaangażowania własnych środków a co za tym idzie kwota do zapłaty za nieruchomość.

 

Obliczenia:

Cena zakupu   | Dofinansowanie | Do zapłaty

350 000 zł       –        34 389 zł       =  315 611 zł


Nie zwlekaj! Pozostały ostatnie dwa domy w II etapie inwestycji

Osiedle przy Oazie! 

Zapoznaj się z ofertą i skontaktuj się z nami!