Foto dziennik z postępu prac przy II etapie Osiedla przy Oazie

Foto dziennik z postępu prac przy II etapie Osiedla przy Oazie

Stan na 2017.09.10

Stan na 2017.08.25


Stan na 2017.08.15


Stan na 2017.07.31 – Trwają prace murarskie parteru.

Stan na 2017.07.10 – trwają prace przy stanie “0” budynku

Stan na 2017.06.01 – Rozpoczęto budowę II Etapu. Trwają prace ziemne.

Stan na 2017.06.10 – Trwają wykopy pod fundamenty.